Ne jemi duke ndërtuar një qendër bowling dhe zona për të luajtur për eksport nga Turqia