ქირურგიული სამედიცინო ნიღაბი რეზინის დამაგრების ბალთების მწარმოებელი